Podmienky používania


Tento dokument upravuje podmienky používania portálu zarohom.sk, ktorý je prevádzkovaný firmou WMS, s.r.o., Bullova 13, Bratislava.

Spoločnosť WMS, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky používania služieb, bez predchádzajúceho upovedomenia s tým, že prípadné zmeny budú viditeľne umiestnené pre užívateľov portálu zarohom.sk. Používaním služieb portálu zarohom.sk súhlasíte s podmienkami používania služieb.


Popis služieb

Zarohom.sk je miesto kam chodia ľudia čítať a písať hodnotenia o miestnych firmách a službách. Portál je postavený na myšlienke, že najlepší spôsob ako nájsť firmu či službu je požiadať o radu niekoho komu dôveruješ. Portál zarohom.sk obsahuje veľké množstvo firemných profilov z celého Slovenska a umožňuje užívateľom písať hodnotenia na tieto firmy. Užívatelia prepojení na priateľov, rodinu, kolegov a ostatných užívateľov internetu zdieľajú svoje skúsenosti o firmách v ich okolí. Portál zarohom.sk tiež umožňuje firmám zadarmo uverejňovať svoje základné obchodné informácie, s výnimkou platených služieb pre firmy.


Podmienky používania

Aby ste mohli písať hodnotenia firiem na portáli zarohom.sk, alebo aby ste mali prístup k niektorým jeho funkciám, musíte sa najskôr zaregistrovať. Pri registrácii nám poskytnete niektoré osobné údaje, hlavne Vaše meno, priezvisko a emailovú adresu, ktoré sú povinné položky registrácie. Na to aby ste sa mohli zaregistrovať na stránkach zarohom.sk musíte byť starší ako 15 rokov. Vaše osobné údaje budú použité iba v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.


Zodpovednosť za obsah web stránok a služieb tretích strán

Portál zarohom.sk môže odkazovať na web stránky tretích strán, ktoré nekontrolujeme a nezodpovedáme za ich obsah. Zarohom.sk nekontroluje a ani nezodpovedá za kvalitu, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť akéhokoľvek obsahu uverejneného na portáli vrátane hodnotení užívateľov o dostupnosti alebo kvalite všetkých ponúkaných služieb tretími stranami. Nemáme povinnosť preskúmať obsah stránok tretích strán. Za všetok užívateľský obsah sú zodpovední užívatelia a nie zarohom.sk. Pri používaní web stránok môžete byť vystavení obsahu, ktorý je nepresný, zavádzajúci, alebo inak nevhodný. Súhlasite s tým, že za žiadnych okolností zarohom.sk nemá zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu ako výsledok používania portálu alebo spoľahnutie sa na všetok obsah vrátane užívateľského obsahu uverejneného na zarohom.sk.


Užívateľský obsah


Vkladanie užívateľského obsahu na zarohom.sk

Zaslaním hodnotenia užívateľ prehlasuje, že hodnotenie je založené na skutočných skúsenostiach s obchodníkom v priebehu posledných dvoch rokoch. Hodnotenia nevyjadrujú názory tvorcov portálu zarohom.sk, ani konateľov a zamestnancov firmy WMS, s.r.o.. Zarohom.sk nepreberá zodpovednosť za akékoľvek hodnotenia, alebo za akékoľvek nároky na náhradu škody alebo straty vyplývajúce z akéhokoľvek použitia stránok alebo obsahu uverejnenom na nich. Súhlasíte s tým, že zarohom.sk ma právo odmietnuť zobrazovať alebo odstrániť čokoľvek poslané užívateľmi, vrátane hodnotení, fotografií, rejtingov, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Ďalej súhlasite s tým, že odoslaním alebo potvrdením užívateľského obsahu na zarohom.sk, sa zaručujete, že ste jediný autor a tvorca tohto obsahu. Užívateľ nemá za jeho užívateľské príspevky na portáli zarohom.sk nárok na žiadnu autorskú odmenu. Súhlasíte s tým, že portál zarohom.sk nekoná nespravodlivo ani diskriminačne, tým že odmietne zobraziť alebo odstrániť akýkoľvek nevhodný obsah. Súhlasíte s tým, že nebudete posielať užívateľský obsah, ktorý obsahuje niektoré z nasledujúcich prvkov:


Bezpečnosť

Využívame zabezpečené serveri, aby sme chránili Vaše registračné údaje. Užívatelia nesmú oznámiť svoje registračné údaje tretím stranám. V prípade zneužitia užívateľského účtu nám to musí užívateľ bezodkladne nahlásiť.


Neoprávnene použitie stránok

Nesmiete používať žiadne zariadenia alebo softvér, ktorý by narúšal fungovanie portálu zarohom.sk. Publikovanie, prepisovanie alebo ďalšie šírenie akéhokoľvek obsahu portálu zarohom.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.


Odstávky systému

Systém môže byť v pravidelných intervaloch odstavený za účelom údržby. Prevádzkovateľ zároveň nezaručuje nepretržitú a bezchybnú funkčnosť servera a má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na akúkoľvek dobu. Odstavenie servera môže prevádzkovateľ uskutočniť bez varovania a bez uvedenia dôvodu.

Graf
AKTUÁLNY STAV NA ZAROHOM.SK
12270 používateľov vyjadrilo 1239 názorov.

Naša ponuka pre Váš biznis:

Pridajte svoju firmu do našej databázy, alebo ak Vás už poznáme, staňte sa naším partnerom s ďalšími výhodami!
Feedback