Zásady ochrany osobných údajov


Zarohom.sk rešpektuje súkromie svojich užívateľov, a preto je ochrana osobných údajov užívateľov našou hlavnou prioritou. V týchto podmienkach o ochrane osobných údajov informujeme užívateľov o tom, ako sú ich osobné údaje chránené na portáli zarohom.sk.


Zarohom.sk dodržiava základné podmienky ochrany osobných údajov:
- Zarohom.sk zbiera, uchováva a spracováva osobné údaje užívateľov podľa zákona 428/2002, 90/2005 Z.z. o ochrane osobných údajov.
- Zarohom.sk sa zaväzuje používať osobné údaje užívateľov len na poskytovanie vlastných služieb a zaväzuje sa, že ich nepredá tretej strane na iné účely ako súčasť poskytovaných služieb na portáli zarohom.sk..


Registračné údaje
Pri registrácii na portáli zarohom.sk je nevyhnutné zadať údaje, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie poskytovaných služieb.

Povinné údaje pri registrácii sú:
- Meno a priezvisko
- Emailová adresa


Vymazanie údajov z databázy

Každý zaregistrovaný užívateľ má možnosť zrušiť svoju registráciu zaslaním žiadosti o zrušenie na emailovú adresu info@zarohom.sk. Po overení zadaných údajov, bude registrácia do 7 dní odstránená.


Používanie súborov cookie a ďalších technológií pre získavanie informácií

Používame rôzne technológie pre zber informácií z Vášho počítača a o Vašich činnostiach na portáli zarohom.sk, ktoré nám pomáhajú skvalitňovať funkcie a služby portálu k Vašej spokojnosti.
Informácie ako napr.: IP adresy, typ prehliadača, operačný systém, výstupné stránky, evidujeme automaticky a uchovávame ich do tzv. logov. Uvedené informácie neidentifikujú konkrétneho užívateľa.
Keď navštívite portál zarohom.sk môžeme Vášmu prehliadaču poslať súbory cookies, ktoré uľahčujú prístup na naše web stránky. Cez používanie cookies môžeme tiež automaticky zhromažďovať informácie o Vašej online činnosti na naších web stránkach. Každý užívateľ môže odmietnuť používanie cookies pričom môže naďalej používať wev stránku v obmedzenej forme.


Zmeny v ochrane osobných údajov
Zarohom.sk si vyhradzuje právo zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov, ak nastane potreba úpravy tejto ochrany. O prípadných zmenách budeme informovať všetkých užívateľov.

Graf
AKTUÁLNY STAV NA ZAROHOM.SK
12260 používateľov vyjadrilo 1239 názorov.

Naša ponuka pre Váš biznis:

Pridajte svoju firmu do našej databázy, alebo ak Vás už poznáme, staňte sa naším partnerom s ďalšími výhodami!
Feedback